Sunnah Setelah Akad Dan Do’anya

1. Menyelenggarakan walimah,
2. Memegang ubun-ubun  isteri sambil berdo’a “Allahuma inni as’aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha ‘alaihi. Wa a’udzubika min syarriha wa syarrima jabaltaha ‘alaihi” yang artinya : “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dirinya dan kebaikan yang engkau tentukan atas dirinya. Dan Aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang engkau tetapkan atas dirinya”. Untuk urusan berdoa tidak mesti menunggu isteri dalam keadaan suci terlebih dahulu.
3. Sholat sunnah dua raka’at. Syarat sahnya sholat adalah suci dari najis baik itu hadas besar maupun kecil. Jadi afdholnya jika ingin sholat bersama isteri, sebaiknya menunggu isteri suci terlebih dahulu. Menurut sumber yg saya baca, sholat sunnah ini dilakukan di malam zafaf ketika sang suami hendak menggauli isterinya.  TKJSS  :malu:
4. Mempergauli isteri dengan cara yang ma’ruf Continue reading “Sunnah Setelah Akad Dan Do’anya”